Polityka prywatności.

WSTĘP

Podanie danych osobowych, a także zgoda na ich przetwarzanie są całkowicie dobrowolne. Wszelkie przekazane nam dane osobowe są przetwarzane wyłącznie w zakresie i celu, na jaki wyraziłeś zgodę.

Prosimy, abyś pamiętał, że w każdej chwili masz prawo do aktualizacji lub całkowitego usunięcia swoich danych osobowych. Możesz to zrobić samodzielnie, jak i korzystając z naszej pomocy, której chętnie udzielimy.

H3 Development sp. z o.o. przestrzega restryktywnej polityki bezpieczeństwa danych osobowych. Twoje dane osobowe są u nas bezpieczne i dokładamy wszelkich starań, aby poziom ten z roku na rok był coraz wyższy. Wierzymy, że zapoznanie się z naszą polityką prywatności pozwoli Ci poczuć się bezpiecznie i cieszyć współpracą z nami.

ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem danych osobowych h3development.pl (dalej ADO), czyli odpowiedzialnym za zapewnienie bezpieczeństwa Twoim danym osobowym jest: H3 Development sp. z o.o. ul. Piotrkowska 29, 90-410 Łódź NIP 725-22-99-456 KRS 0000843164

Administrator może przekazać dane osobowe Użytkowników strony innemu podmiotowi, zapewniającemu wystarczające gwarancje wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, tak by przetwarzanie danych było zgodne z prawem i chroniło prawa przysługujące Użytkownikom strony. Dane osobowe Użytkowników mogą być przekazane jedynie upoważnionym pracownikom Administratora, podmiotom zewnętrznym świadczącym usługi na rzecz Administratora na podstawie zawartych z nimi umów powierzenia przetwarzania danych osobowych, w tym m.in. w zakresie obsługi usług informatycznych oraz w zakresie marketingu, a także organom administracji publicznej.

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

ADO zastosował środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych zgodne z wymaganiami określonymi w obowiązujących przepisach o ochronie danych osobowych. W szczególności uwzględniono: rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz. 1024); wytyczne Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych; Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

Wskazujemy jednocześnie, że nasza Polityka prywatności nie rodzi dla Użytkowników strony jakichkolwiek obowiązków i ma wyłącznie charakter informacyjny, realizując ogólne wytyczne RODO oraz pozostając w zgodzie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018 poz. 1000) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Nr 144, poz.1204 ze zmianami).

CEL I CZAS PRZECHOWYWANIA DANYCH OSOBOWYCH

DANE OSOBOWE

Przetwarzanie przez Wydawcę danych osobowych Użytkowników ma na celu:
a) udzielenie odpowiedzi na przekazane przez Państwa zapytanie ofertowe, wiadomość lub rozwiązanie przedstawionego problemu,
b) marketing bezpośredni naszych produktów oraz nas samych,
c) zawarcie i realizację umów z H3 Development sp. z o.o.

Dane osobowe Użytkowników będą przetwarzane przez Wydawcę przez czas:
a) potrzebny do udzielenia odpowiedzi na Państwa pytanie lub rozwiązanie przedstawionej przez Państwa sprawy,
b) prowadzenia przez nas działań marketingowych albo do czasu wyrażenia przez Państwa sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania przez nas Państwa danych do naszych celów marketingowych,
c) zmierzający do zawarcia umowy oraz czas, w którym umowa będzie wykonywana, powiększony o czas upływu 5 letniego okresu trwania obowiązku archiwizacyjnego, a także późniejszego upływu terminu przedawnienia ewentualnych roszczeń wynikających z umowy i ich zaspokojenia.

Użytkownik ma prawo do żądania dostępu do dotyczących go danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym w Polsce na mocy obowiązujących przepisów jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Użytkownik ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania przez Administratora danych w określonym celu (np. dla celów marketingowych). Z powyższego prawa Użytkownik może skorzystać w dowolnym momencie i bezpłatnie.

Podanie przez Użytkownika danych osobowych nie jest wymogiem ustawowym, jest zatem dobrowolne, lecz bez ich podania Wydawca nie będzie mógł rozwiązać przekazanej sprawy. Brak zgody na wykorzystywanie Plików Cookies może z kolei ograniczyć funkcjonalność strony internetowej Wydawcy.

Wydawca zapewnia ochronę przetwarzanych danych osobowych poprzez stosowanie środków technicznych i organizacyjnych odpowiednich do zagrożeń oraz kategorii przetwarzanych przez Wydawcę danych, w szczególności Wydawca zabezpiecza dane osobowe przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, a także przed utratą, zmianą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

FORMULARZ KONTAKTOWY

Użytkownik w celu skontaktowania się z Wydawcą musi wypełnić odpowiedni formularz. Czynność ta wiąże się z przekazaniem określonych danych osobowych Użytkownika. Podanie danych osobowych w formularzu jest dobrowolne, przy czym niezbędne do udzielenia odpowiedzi Użytkownikowi oraz rozwiązania poruszonej przez niego sprawy. Użytkownik może także skontaktować się z Wydawcą wykorzystując w tym celu podane na Portalu dane kontaktowe np. adres e-mail, telefon. W takiej korespondencji również podane zostaną dane osobowe Użytkownika np. adres e-mail. Wszelkie dane osobowe, które Użytkownik wprowadzi do formularza lub poda w trakcie kontaktu z Wydawcą, będą przetwarzane w sposób zgodny z wymogami określonymi w przepisach prawa, przywołanych na wstępie niniejszej Polityki Prywatności.

MARKETING

W przypadku subskrypcji newslettera oraz wyrażenia zgody na jego otrzymywanie za pośrednictwem formularza dostępnego na stronie prosimy jedynie o podanie adresu e-mail, na który przesyłane będę informacje handlowe z h3development.pl, z których w każdej chwili możesz zrezygnować kontaktując się z Wydawcą lub klikając link anulujący subskrypcję i znajdujący się w stopce każdego newslettera.

PLIKI COOKIES

Wydawca używa informacji zapisywanych za pomocą Plików Cookies i podobnych technologii, a także uzyskuje dostęp do tych informacji w celu zapewnienia prawidłowego działania Portalu, również w celach statystycznych. Pliki Cookies są to automatycznie zapisywane na końcowym urządzeniu (np. komputerze, tablecie, smartfonie) niewielkie pliki tekstowe, które zawierają ciąg znaków.

Ich celem jest m.in. umożliwienie Portalowi rozpoznania przeglądarki podczas ponownego odwiedzenia go przez Użytkownika oraz przechowywanie danych dotyczących preferencji Użytkownika i innych danych. W celu korzystania z pełnej funkcjonalności Portalu niezbędne jest zaakceptowanie Plików Cookies, zapisywanych na urządzeniu Użytkownika. Oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych domyślnie dopuszcza przechowywanie Plików Cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień swojej przeglądarki dotyczących Plików Cookies, m.in. w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę Plików Cookies lub informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu końcowym.

Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi Plików Cookies dostępne są w ustawieniach przeglądarki internetowej. Korzystanie z Portalu bez zmiany standardowych ustawień przeglądarki internetowej oznacza, że Użytkownik wyraża zgodę na zapisanie Plików Cookies w pamięci urządzenia końcowego oraz uzyskanie dostępu do informacji zapisanych w tych plikach.

GOOGLE ANALITICS

Portal korzysta z Google Analytics, usługi analizy oglądalności stron internetowych udostępnianej przez Google, Inc., zwaną dalej „Google”.Google Analytics używa Plików Cookies, czyli plików tekstowych umieszczanych na komputerze lub innym urządzeniu Użytkownika w celu umożliwienia Portalowi przeanalizowania sposobu, w jaki Użytkownicy z niego korzystają. Informacje generowane przez Pliki Cookies na temat korzystania z Portalu przez Użytkownika będą przekazywane spółce Google. Google będzie korzystała z tych informacji w celu oceny działań Użytkownika na Portalu, tworzenia raportów dotyczących ruchu na stronach dla operatorów witryn oraz świadczenia innych usług związanych z ruchem na witrynach internetowych i korzystaniem z Internetu. Google może również przekazywać te informacje osobom trzecim, jeżeli będzie zobowiązana to uczynić na podstawie przepisów prawa lub w przypadku, gdy osoby te przetwarzają takie informacje w imieniu Google. Użytkownik może wyłączyć działanie Google Analytics poprzez instalację bezpłatnego dodatku do przeglądarki blokującego Google Analytics, dostępnego na stronie internetowej Google.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Wydawca zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian niniejszej Polityki Prywatności. Zmiany takie mogą nastąpić w związku z wprowadzaniem nowych usług lub funkcjonalności Portalu lub w związku ze zmianami obowiązujących przepisów prawa.

W przypadku pytań i opinii dotyczących stosowanej przez Wydawcę Polityki Prywatności prosimy o ich przesyłanie na adres e-mail: info@h3development.pl.

Spotkajmy się!

Masz już coś na oku lub chciałbyś zadać nam więcej pytań? Jesteśmy tu dla Ciebie! Wyślij nam e-mail lub przyjdź na kawę. Z przyjemnością porozmawiamy o Twoich potrzebach i opowiemy więcej o naszej ofercie.